قالب وردپرس خرید قالب وردپرس فروشگاه قالب وردپرس قالب خبری وردپرس
بیمه سامان خبرخوان

آرشیو "یادداشت"

کارآفرینی شهری عبور از بیکاری

کارآفرینی شهری عبور از بیکاری

با یک حساب سر انگشتی می توان در یافت نرخ بیکاری در جوانان شهری میل به افزایش دارد؛ این درحالیست که در کشورهای در حال توسعه، اغلب کمبود سرمایه و نیروی کار مانع اصلی در توسـعه اقتصـادی محسـوب نمـی شـود، بلکـه کمبــود...

نقش و جایگاه مدیریت شهری و شوراها در توسعه شهری

نقش و جایگاه مدیریت شهری و شوراها در توسعه شهری

در ایران شوراها یک نهاد منتخب مدنی است که به عنوان دولت کوچک محلی که می تواند مشکلات و توقعات مردم را به مدیریت اجرایی منتقل کند و با تاثیر گذاری در برنامه ریزیها و سیاست گذاری ها به گونه ای حرکت کند که طرح هایی که در پایان...