فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر ازکشف بیش از نه کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک دراین شهرستان خبرداد.

سرهنگ عباس فتحعلی پورفرمانده انتظامی شهرستان در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدرافزود : به دنبال اخبار و اطلاعاتی ، سه نفر که به صورت گسترده در نوار ساحلی مازندران اقدام به توزیع مواد مخدرمی کردند دستگیر شدند. فتحعلی پور با اشاره به اینکه این سه نفر دومرد و یک زن ساکن تهران بوده افزود : متهمان مواد را به صورت ماهرانه در خودروی تیبا جاسازی و پس از انتقال به نوار ساحلی مازندران اقدام به توزیع می کردند، در این عملیات، پلیس مواد مخدرفرماندهی انتظامی شهرستان با بکارگیری شگردهای اطلاعاتی در یک عملیات ماهرانه هرسه متهم را شناسایی و دستگیروپس ازتشکیل پرونده متهمان روانه زندان شدند.
فرمانده انتظامی بابلسر در ادامه عملیات، ازشناسایی و دستگیری مردی از ساکن بابل با خودروی پژوپارس درامر فروش موادمخدرازنوع تریاک در سطح شهر فعالیت می کرد خبر داد و اظهار کرد : خودرو مربوطه توقیف و متهم روانه زندان شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :