سید سعید آرام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال عمومی و بازخورد مثبت برگزاری پویش « نه به کودک آزاری، احترام به کودکان ؛ آری » گفت: خوشبختانه با حضور فعال اصحاب رسانه و اهمیت موضوع، توجه جامعه به موضوع کودکان جلب شد و همین امر ما را بر آن داشت تا برای اطلاع رسانی بیشتر در این زمینه کارگروهی ایجاد کنیم.

وی با بیان اینکه در شش ماهه سالجاری ۱۲۲ مورد کودک آزاری به مراکز اورژانس اجتماعی بهزیستی مازندران ارجاع شده است گفت: از این تعداد ۹۶ مورد از طریق تماس با خط ۱۲۳( اورژانس اجتماعی) شناسایی شده است که این امر نشان دهنده اهمیت و اثرگذاری این شماره تلفن بسیار مهم است و درخواست ما نیز از اصحاب رسانه این است که در معرفی هرچه بیشتر این خط ارتباطی اجتماعی به بهزیستی مازندران کمک کنند.

آرام تصریح کرد: شش مورد از ۱۲۲ ارجاع صورت گرفته از طریق پایگاه خدمات اجتماعی بوده است و ۲۰ مورد نیز به صورت «خودمعرف» به مراکز اورژانس اجتماعی مراجعه کرده اند.

مدیرکل بهزیستی مازندران ادامه داد: در همین سال ۵۲ مورد خدمات سیار و اعزام تیم تخصصی به محل حادثه با موضوع کودک آزاری داشته ایم که خوشبختانه بخش عمده آن به حلِ مسئله در محل انجامید و بررسی های مجدد ما از این موارد آسیب پذیر نشان می دهد که مشاوره های تخصصی و مراقبت های نامحسوس ما اثرگذار بوده و وضعیت مراقبتی از این کودک به شکل چشمگیری بهبود یافته است.

دکتر آرام گفت: از تمامی این موارد تنها شش کودک در مراکز شبانه روزی بهزیستی استان پذیرش شده اند که خوشبختانه آمار اندکی است و نشان می دهد مداخله به موقع، مشاوره درست و گسترده‌گی چتر حمایتی بهزیستی می تواند چه آثار مثبتی در پی داشته باشد.

وی افزود: کودکان نه تنها آینده سازان فردا، بلکه امیدهای امروز هستند که همچون قلبی سرزنده، خون حیات را در رگ های خانواده و جامعه جاری می سازند، بنابراین وظیفه همه ماست که از کودکان به نحو احسنت مراقبت کنیم.

این خبر را به اشتراک بگذارید :