در ایران شوراها یک نهاد منتخب مدنی است که به عنوان دولت کوچک محلی که می تواند مشکلات و توقعات مردم را به مدیریت اجرایی منتقل کند و با تاثیر گذاری در برنامه ریزیها و سیاست گذاری ها به گونه ای حرکت کند که طرح هایی که در پایان بوسیله دولت ابلاغ می شود ، مطابق با خواسته ها و تصمیم مردم باشد ، دارای اهمیت است .
از طرفی دیگر شوراها براساس نقش قانونی و مردمی که دارند می توانند براساس شرح وظایف خود و همچنین با توجه به گذشت سه دوره از کار اجرایی خود منشا تحولات اساسی وپایدار در شهر شوند

مدیریت شهری به لحاظ اجرای یک موسسه وسیع و بزرگی محسوب می گردد که در آن مشکلات و موانع بسیار متنوع و گسترده بوده که شهرداری یک جز از عناصر مهم و مدیریتی آن محسوب می شود . لذا سیستم مدیریت شهری به جهت ماهیت متنوع و چند عملکردی ان باید به نحوی طراحی و اجرا شود که تمام عناصر و وظایف امور اجرایی روزمره و بسیار جزئی تا برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های کلان را مورد توجه قرار داده و در ارتقا جایگاه توسعه شهری موثر باشند . از معیارهای مهم و اساسی که در ارتقا جایگاه نقش مهمی را ایفا می کند می توان به کارآئی ، شفافیت ، صداقت و عدالت و قابلیت محاسبه و مشارکت حداکثری و توجه به مسائل اجتماعی اشاره نمود .

اهمیت و نقش شوراها در ساختارهای اجتماعی بویژه در مسائل فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی با توجه به تاکیدی که در منابع اسلامی (قرآن و سنت ) از یک سو و ملاحظه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر و کارآمدی آن در نهادهای اجتماعی بر کسی پوشیده نیست .

استفاده از سیستم مدیریتی و نظارت دقیق در برنامه ریزی شهری می تواند راه گشای بسیاری از مسائل موجود در این عرصه باشد . شوراها به عنوان یک نهاد نوپا با هدف سازماندهی و برنامه ریزی ، نظارت و بالابردن سطح کیفی و کمی در زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و ارتقا آنها و بهره وری با هزینه کمتر پا به عرصه وجود نهاده است . البته بهبود این روند به صورت مطلوب وقتی می تواند مثمر ثمر واقع شود که شوراها علاوه بر اتکا به بر قوانین موجود ، در امر توسعه شهری و مدیریت بهینه و ارتباط تنگاتنگ با بافتهای مختلف شهر ، در رفع موانع و مشکلات موجود در عرصه های مختلف شهری بکوشند .

بررسی مشکلات و موانع موجود در عرصه های مختلف شهری از طرف شوراها که بعنوان سیستم مدیریتی ( تا حدود ) و نظارت بر کارآمد بودن امور اجرایی (شهرداری ها ) می تواند زمینه های توسعه شهری به لحاظ ساختار فیزیکی و غیر فیزیکی شهرها را بهبود بخشد

 

مهندس عیسی بابایی فوق لیسانس مدیریت تحول و برنامه ریزی

مدیر امور شعب موسسه اعتباری کاسپین مازندران

این خبر را به اشتراک بگذارید :